Project Image

گروه مهندسین مشاور مهرداد پاکار و همکاران در سال 1378 توسط مهندس مهرداد پاکار تشکیل شده و به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است .

در طی این سالها در گستره وسیعی از پروژه های معماری ، شهرسازی ، ساختمان ، ویلاسازی ، نمایشگاهی ، بازسازی و دکوراسیون داخلی با عناوین مختلف طراح ، مشاور ، مدیر پروژه یا پیمانکار مشارکت داشته است که شامل کاربری های مسکونی ، تجاری ، اداری و شهری می باشند .

در طی این سالها بزرگترین افتخار ما ارائه خدمات صادقانه مهندسی در این پروژه ها می باشد که علاوه بر رضایت قلبی کارفرمایان ، تجارب ارزشمندی برای ما به ارمغان آورده که پشتوانه محکمی برای خدمات آتی این مجموعه خواهد بود .

در صورتیکه در فکر سپردن پروژه خود به ما هستید پیشاپیش ورود شما را به جمع مشتریان دائمی این مجموعه تبریک می گوئیم ، زیرا ما نه تنها خدمات خود را با کمال صداقت به شما ارائه می دهیم بلکه همواره حافظ منافع شما در تمام بخشهای پروژه تان هستیم .

متخصص شماره یک

مهندس عمران

مهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانمهندس عمرانادامه مطلب...

متخصص شماره دو

مهندس عمران

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

about_us_7

متخصص شماره چهار

مدیر کارگاه

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

about_us_1

متخصص شماره چهار

مهندس عمران

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

about_us_6

متخصص شماره پنج

طراح ساختمان

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد 

about_us_2

متخصص شماره شش

مهندس برق

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

about_us_4

متخصص شماره هفت

مهندس معماری

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

about_us_5

متخصص شماره هشت

مهندس تاسیسات

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد