بدون شک یکی از نقاط قوت تیم ما خدمات مشاوره مهندسی و اجرای پروژه ها می باشد . مهندسین مشاور مهرداد پاکار و همکاران با بهره مندی از تیم های مهندسی معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی خدمامت مهندسی پروژه های شمار را از صفر تا صد عهدار شده و با کیفیتی مثال زدنی به شما ارائه می دهد .
از بزرگترین آفت های طرح های معماری عدم تطابق با سازه و تاسیسات و پیش بینی فضاهای لازم برای این دو مقوله می باشد که خیلی از همکاران با عنوان غیر اجرایی بودن طرح از آن یاد می کنند . زیرا سازه ساختمان و تاسیسات هر کدام در جایگاه خود مستلزم فضاها و پیش بینی های خاص است .
مهندسین مشاور مهرداد پاکار و همکاران همواره پایبند به اصولی است که یکی از آنها ارائه طرح های اجرایی می باشد یعنی پیش بینی های لازم در طرح معماری برای سازه و تاسیسات . لذا تیم طراحی معماری ما متشکل از مهندسین با تجربه در امر طراحی معماری و اجرای پروژه ها می باشند که این تجربه دوگانه باعث میسر شدن این امر گشته است . زمانیکه طراحی معماری پروژه را انجام می دهیم ، کارفرمایان ما مطمئن هستند که آنچه که می بینند دقیقا همان چیزی است که پس از اجرا دریافت خواهند کرد .