از جمله توانمندی های ما برنامه ریزی و پیگیری مراحل اداری پروژه های شماست . این خدمت به منظور تامین بیشتر رضایتمندی شما کارفرمایان محترم در این مجموعه پایه گذاری شده است . خدمتی که تماما در راستای منافع کارفرمایان عزیز می باشد و نفعی که به ما می رسد رضایت خاطر شما عزیزان می باشد .
پیگیری های اداری در شهرداری و سازمان نظام مهندسی و ... همواره یکی از دغدغه های مجریان پروژه های ساختمانی بوده و هست . چرا که عدم آگاهی از روال اداری این سازمانها و عدم آگاهی از اصول فنی و مهندسی و قوانین مربوط به هر پروژه باعث اتلاف وقت و سردرگمی در این ادارات و سازمانها می شود .
مهندسین مشاور مهرداد پاکار و همکاران با هدف ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود ، بخشی را با عنوان پیگیری امور اداری تشکیل داده تا در خصوص تسهیل اموری چون اخذ جواز و امور نظام مهندسی و ... برای آن دسته از مشتریان که خود مایل به انجام این امور نیستند خدمات ارائه نماید .
در ضمن با داشتن تیم بزرگ و قدرتمندی از مهندسین دارای پراونه اشتغال نظام مهندسی در زمینه برگه های نظام مهندسی و خدمات مرتبط نیز بی نیاز از خارج از مجموعه خود می باشد .